February 2020

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án phần mềm với khách hàng đến từ UK,US…Làm việc, phối hợp với nhóm để phát triển phần mềm chất lượng cao...

Read More